Skip to main content

About this collection

Hệ thống thiết bị an ninh thư viện công nghệ sóng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) được bố trí tại các phòng đọc mở của thư viện, có tác dụng đảm bảo an ninh và quản lý tài liệu trong thư viện, chống trộm và các giao dịch mượn/trả sai quy trình. Mỗi tài liệu được gắn 1 chip RFID (RFID Tag) sử dụng sóng vô tuyến. Hệ thống bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 

 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK