Skip to main content

About this collection

Tài liệu mô tả, giới thiệu về giải pháp phần mềm tổng thể cho một thư viện bao gồm phần mềm thư viện thế hệ mới, phần mềm thư viện số, cổng tra cứu và chuyển giao tài nguyên tập trung.

 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK